Ibo
Ibo thérapie et civilisation Vodou. Daho Civilisation offre désormais sa plateforme numérique de communication hébergée dans la Constellation GDMA et, opérée par Système-dedieu. Vos commentaires sont les bienvenus sur cette plateforme mondiale globale
TOLALITO

DAHO-VODOU Tolalito se vire isit –  vire lòt bò. Se yon kakach liben. Se fé pas sou fé pas san pa gen choute nan gòl. Se fwi reyalite w nan bay pwòp tét pa w manti ak yon sétitid ki rann w danjere pou pwòp tét pa w. Se kouraj temerite nan fos sétitid. Anfen se jwe baskét san panye pou make pwen laviktwa. Se viv pa pwokirasyon. Era – era. Gen yon jwèt ki fasinan – ki fasil…

Lire la suite