Ibo
Ibo thérapie et civilisation Vodou. Daho Civilisation offre désormais sa plateforme numérique de communication hébergée dans la Constellation GDMA et, opérée par Système-dedieu. Vos commentaires sont les bienvenus sur cette plateforme mondiale globale
BYEN OBSÈVE

BYEN OBSÈVE Nap mache – ak ki nou sanble – sa pa vle di anyen. Nou sanble ak sa nou ye – sitou ak sa nou pote nan nou – asireman ak sa nou aksepte ye. Poutan nou ka tou sa nou ta vle. Prezans koulè lavi nou sou latè se namen nou penso-a ye. Nap pase – se wè yo wè nap pase. Sa ki pi enpòtan – se ki eta-despri ak fòm kalite panse nou pote nan…

Lire la suite

RENMEN BONDYE MANDE VIJILANS

DAHO-VODOU Manje w renmen – se ladann yo ka anpwazone w. Boutèy tafia w renmen – san vijilans atansyon li ka mennen w anba-tè san ajenda. Fanm w renmen – san konpreyansyon se li ki ka touman w. Gason w renmen – san atansyon konpreyasyon se li ki ka fè tèt w pati. Tout sekirite tren se sou ray li. Epi ! Se toujou sou ray li – li ka deraye. Se ti-ròch nan pitimi ki ka kase dan…

Lire la suite

NAN TAN NOU RIVE LA-A

DAHO-VODOU Nan tan nou rive la-a – sa mande anpil atansyon – anpil refleksyon pou nou pa tonbe pi mal nan tchouboum. Se tande m tande – nan peyi Ayiti Toma – Ayiti Cheri gen moun ki leve kanpe sou malfezan detrès yo pou yo lanse yo nan lagè relijyon. Eske yo konn sa vle di lagè relijyon ki ka senyen souf lavi yo nan yon fratisid kap rann ranje yo nan ran lote sa ki enbesil. Tonè kraze…

Lire la suite

DAHO-VODOU VEYE SE VEYE !

Tout sa kap veye – yo anvi – yo vivan nan tout dimansyon lavi. Veye vle di : w reponn a kondisyon prensip egzistans lan. Tandike ilizyon se avègleman. Avègleman se ilizyon. Ravèt toujou ap veye – sou prezans kondisyon reyalite lavi. Depi li wè lènmi predatè li file an retrè – li abrite l nan plase l an sekirite. Konnen se konnen – pa konnen se pa konnen. Konnen ou pa konnen – tout vrè sans lavi chita…

Lire la suite

QU’EN N’EST-IL DU VODOU ÉTERNEL ?

DAHO-VODOU Qu’en n’est-il du Vodou éternel ? Le Vodou éternel est notre fond de vie, notre source d’éveil et de résistance. Il est l’arbre enraciné de notre sublimation. C’est de cette  richesse qu’il attire les railleries de tant de pervers, de vermines et de parasites. Sachant fort bien, le souillé, le déraciné, serait nous dépouiller du sens de notre essence mystique et spirituel. Le Vodou c’est nous les Afro-genèse. Heureusement, de par notre vivacité spirituelle, nous sommes capables de…

Lire la suite

TOLALITO

DAHO-VODOU Tolalito se vire isit –  vire lòt bò. Se yon kakach liben. Se fé pas sou fé pas san pa gen choute nan gòl. Se fwi reyalite w nan bay pwòp tét pa w manti ak yon sétitid ki rann w danjere pou pwòp tét pa w. Se kouraj temerite nan fos sétitid. Anfen se jwe baskét san panye pou make pwen laviktwa. Se viv pa pwokirasyon. Era – era. Gen yon jwèt ki fasinan – ki fasil…

Lire la suite